Kino

Brak wyników

Brak aktualnych seansów i imprez

Bilety: 18 zł – normalne / 16 zł – zniżka na Kartę Do Kultury* / 14 zł – ulgowy* dla studentów, uczniów, seniorów / 8 zł – czł. NHEF* oraz za okazaniem Karty Dużej Rodziny*
KINO ZA DYSZKĘ: 10 – 11.06.2020, Poniedziałki „za dyszkę”, Seniorskie środy „za dyszkę”, Studenckie piątki „za dyszkę”

* wyłącznie za okazaniem ważnej legitymacji, Karty, Karnetu przy zakupie biletów (1 bilet na 1 legitymację / 1 Kartę / 1 Karnetu)
Ulgowe bilety przysługują wyłącznie studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjackich i magisterskich, do 26 roku życia), uczniom oraz emerytom i rencistom – za okazaniem aktualnej, właściwej legitymacji.
Zakupione bilety i karnety nie podlegają zwrotom.

Bilet do Kina Żak = zniżka w Kawiarni Żak
     
Bilety na seanse filmowe można nabywać w przedsprzedaży nie wcześniej niż na tydzień przed wybranym seansem (wyłącznie w kasie Klubu Żak). Przyjmowanie rezerwacji jest ograniczone do 20 miejsc na dany seans. Miejsca nie są numerowane. Rezerwacje wyłącznie na adres poczty elektronicznej kasa@klubzak.com.pl. Potwierdzone rezerwacje przez kasę należy odebrać na 30 minut przed seansem. 
Karty Klubowe 2020 zachowują ważność do 31 marca 2021 roku (uwaga: nie będzie sprzedaży Kart Klubowych na 2021 rok).

Szanowni Państwo,
- Prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do Klubu
- Prosimy o noszenie maseczek (także w sali kinowej)
- Prosimy o zachowanie dystansu
- Najbezpieczniej jest płacić kartą
- Prosimy o zajmowanie oznaczonych miejsc
- Prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w holu kina (podstawowe dane widzów uczestniczących w seansach kinowych: imię i nazwisko, data i godzina seansu, kontakt do widza (nr telefonu), zgoda na przekazanie tych danych służbom sanitarnym w przypadku potwierdzenia obecności osoby z SARS-CoV-2 na danym seansie. Wypełnienie formularza będzie dobrowolne. Dane będą zbierane w celu poinformowania widzów o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Formularze będą przechowywane przez 14 dni, a następnie niszczone.

Środki bezpieczeństwa:
1. W strefach dla publiczności:
- są dostępne środki do mycia i dezynfekcji rąk w toaletach, przy wejściach do kina i do Klubu;
- są dostępne pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej przy wszystkich wyjściach z Klubu;
- w toaletach są dostępne podajniki na ręczniki papierowe;
- w toaletach i holu są umieszczenie w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego;
- toalety będą sprzątane i dezynfekowane 3 razy dziennie; 
2. Pracownicy kina są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w tym przyłbice/maski ochronne, środki do dezynfekcji rąk. 
3. Pomieszczenie kasy kina jest oddzielone od holu szybą.
4. Wejście do i wyjście z kina odbywać się będą odrębnymi drzwiami. 
5. Pomieszczenia będą codziennie wietrzone: rano przed otwarciem oraz w przerwie między blokami seansów przedpołudniowych i popołudniowych.
 
Nasza strona: www.klubzak.com.pl/kino 
KINO ŻAK / Gdańsk, ul. Grunwaldzka 195/197 / www.klubzak.com.pl / kasa@klubzak.com.pl / Tel. 58 344 05 73 w. 117
Kasa Klubu Żak czynna w g.15.00 – 21.00 (sb i nd od g.16.00 lub 30 minut przed pierwszym seansem). 
Kino Żak zastrzega sobie prawo do zmiany programu.