stat

32 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

W ramach Festiwalu odbędą się: konkurs główny, pozakonkursowe pokazy w sekcji "Panorama polskiego kina", konkurs kina niezależnego, konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych studentów szkół filmowych, konkursowy przegląd filmów dla młodego widza "Gdynia dzieciom" oraz pokazy specjalne, przeglądy tematyczne i retrospektywy, pokazy i konferencje prasowe i imprezy towarzyszące.

Festiwal ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym przeglądem fabularnej twórczości kinowej i telewizyjnej.

Do konkursu głównego w ramach XXXII FPFF mogą być zgłoszone filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku, stanowiące odrębną całość artystyczną, których minimalny czas projekcji wynosi 50 minut, spełniające warunki techniczne i artystyczne, wymagane dla rozpowszechniania w kinach lub emisji przez stacje telewizyjne. Filmy mogą być zgłoszone na taśmie 35 mm lub w systemie Digital Betacam. Filmy należące do innych gatunków, takich jak animacja lub dokument mogą być dopuszczone do konkursu jedynie wyjątkowo, na mocy decyzji Komitetu Organizacyjnego podejmowanej na wniosek Dyrektora Artystycznego, natomiast filmy przeznaczone dla widowni dziecięcej prezentowane są w sekcji "Gdynia dzieciom", mającej charakter konkursowy.W przypadku koprodukcji międzynarodowych, filmy mogą być dopuszczone do konkursu, na mocy decyzji Komitetu Organizacyjnego podejmowanej na wniosek Dyrektora Artystycznego.

Do konkursu kina niezależnego mogą być zgłaszane filmy fabularne wyprodukowane w Polsce od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 roku, których minimalny czas projekcji wynosi 30 min., zrealizowane na dowolnym nośniku. Filmy mogą być zgłoszone na taśmie 35 mm, w systemie Digital Betacam lub w systemie Betacam SP.

Do konkursu etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych szkół filmowych mogą być zgłaszane filmy wyprodukowane w Polsce od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 roku, zrealizowane na dowolnym nośniku. Filmy mogą być zgłoszone na taśmie 35 mm, w systemie Digital Betacam lub w systemie Betacam SP.

Nagrody regulaminowe w Konkursie Głównym przyznaje Jury, którego Przewodniczącego i członków powołuje, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrody w konkursie kina niezależnego oraz konkursie etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych szkół filmowych przyznaje Jury, powołane przez Komitet Organizacyjny Festiwalu.

Nagrody w konkursowej sekcji "Gdynia dzieciom" przyznaje widownia dziecięca w drodze plebiscytu. Regulamin plebiscytu zatwierdza Dyrekcja Festiwalu.

Ustalane są następujące nagrody regulaminowe:

Konkurs główny

WIELKA NAGRODA XXXII FPFF "ZŁOTE LWY" dla najlepszego filmu oraz 50 000 zł wręczane reżyserowi filmu. Ponadto, reżyserowi filmu, który otrzymał nagrodę Złote Lwy na FPFF w Gdyni, przysługuje zwiększenie dotacji na kolejny projekt filmowy zgodnie z zasadami zawartymi w programach operacyjnych PISF.

oraz

WIELKA NAGRODA XXXII FPFF "ZŁOTE LWY" dla producenta najlepszego filmu. Ponadto Producentowi, którego film otrzymał Złote Lwy na FPFF w Gdyni, przysługuje zwiększenie dotacji na kolejny projekt filmowy zgodnie z zasadami zawartymi w programach operacyjnych PISF.

NAGRODA SPECJALNA JURY 30.000 zł

NAGRODY INDYWIDUALNE ZA:

- reżyserię 20.000 zł. Ponadto, reżyserowi filmu, który otrzymał nagrodę za reżyserię na FPFF w Gdyni, przysługuje zwiększenie dotacji na kolejny projekt filmowy zgodnie z zasadami zawartymi w programach operacyjnych PISF; scenariusz 20.000 zł; debiut reżyserski 15.000 zł; rolę kobiecą 15.000 zł; rolę męską 15.000 zł; zdjęcia 15.000 zł; muzykę 15.000 zł; scenografię 15.000 zł; drugoplanową rolę kobiecą 12.000 zł; drugoplanową rolę męską 12.000 zł; dźwięk 12.000 zł; montaż 12.000 zł
- kostiumy 12.000 zł

Ponadto do dyspozycji Jury konkursu głównego pozostaje kwota 12.000 zł przeznaczona na ewentualne nagrody dodatkowe według uznania Jury.

W konkursie kina niezależnego są przewidziane nagrody za najlepszy film 10.000 zł, nagroda specjalna 5.000 zł. Ponadto do dyspozycji Jury konkursu kina niezależnego pozostaje kwota 5.000 zł przeznaczona na ewentualne nagrody dodatkowe według uznania Jury.

W konkurs etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych szkół filmowych zostaną przyznane nagrody za najlepszy film 7.000 zł oraz nagroda specjalna 3.000 zł.

NAGRODA XXXII FPFF "BURSZTYNOWE LWY" dla filmu, który w okresie od 1 września 2006 roku do 31 sierpnia 2007 roku uzyskał najlepszy wynik frekwencyjny w kinach w Polsce, wręczana dystrybutorowi i producentowi filmu. Uwzględniając gatunkową i tematyczną różnorodność filmów konkursowych, Jury mogą poszerzyć zakres kategorii nagród, nie powinno to jednak spowodować zwiększenia ogólnej kwoty przeznaczonej na nagrody regulaminowe. W wyjątkowych przypadkach Jury mogą odstąpić od przyznawania nagrody w którejś z wymienionych kategorii. Nagrody pozaregulaminowe fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje mogą być wręczone tylko w uzgodnieniu z Dyrekcją XXXII Festiwalu.

Filmy do udziału w Festiwalu zgłaszają ich producenci. Filmy do konkursu etiud fabularnych i fabularnych filmów dyplomowych szkół filmowych zgłaszają szkoły filmowe

Przeczytaj także

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Kina

Gdynia

Rumia

DKFy

Zapowiedzi